Ảnh bìa

Trang chủ / Tổ quản lý chất lượng / TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng tin: 27-11-2022

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chức năng, nhiệm vụ:
          Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:
1) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
2) Phối hợp với các Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
3) Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.
4) Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
5) Làm  đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.
6) Phối hợp với Phòng Điều dưỡng đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
7) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.
8) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.

Các hoạt động đang tiến hành:
- Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công.
- Giám sát, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá CLBV, Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế ban hành.
- Xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 250
Trong tuần: 3569
Trong tháng: 20113
Tất cả: 1117706