Ảnh bìa

Trang chủ / Ban lãnh đạo / Ban Giám Đốc

Ngày đăng tin: 13-07-2021

Ban Giám Đốc

1. GIÁM ĐỐC

Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện. Giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng  ngân sách của bệnh viện có hiệu quả, kiểm soát việc thu, chi theo đúng quy định của nhà nước, Thường xuyên kiểm tra công tác kế toán để chống thất thu, tham ô, lãng phí.

2. Căn cứ kế hoạch của ngành và nhiệm vụ của bệnh viện, xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển bệnh viện, xây dựng kế hoach hoạt động hàng năm để trình cấp trên duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Thực hiện mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho bệnh viện, đặc biệt trú trọng công tác cấp cứu và chăm sóc các đối tượng được chính sách ưu đãi, người nghèo và giáo dục y  đức cho các thành viên của bệnh viện.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện.

5. Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới. Hướng về cộng đồng để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

6. Đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới, hướng dẫn học viên đến thực hành tại bệnh viện.

7. Làm nghiên cứu khoa học tổng kết rút kinh nghiệm về khám bệnh, chữa bệnh nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

8. Tổ chức bộ máy của bệnh viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác cán bộ và mọi chính sách chế đối với các thành viên trong bệnh viện và người bệnh theo quy định.

9. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và công tác bảo hộ lao động.

10. Mỏ rộng hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát triển mọi nguồn lực của bệnh viện theo viện theo quy định của Nhà nước

11. Giám đốc bệnh viện hoặc người được giám đốc uỷ quyền tham dự họp Hội đồng người bệnh hàng tháng.

12. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo theo quy định. Khi có những vấn đề đặc biệt đột xuất phải báo cáo ngay để xin ý kiến cấp trên.

13. Giáo dục động viên các thành viên trong bệnh viện thực hiện tốt nhiệm cụ của bệnh viện

II. QUYỀN HẠN

1. Chủ trì các buổi họp giao ban, hội chẩn, kiểm thảo người bệnh tử vong liên khoa hoặc toàn bệnh viện.

2. Quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm  quyền.

3. Kiểm tra, xem xét, quyết định thu, chi tài chính.

4. Thành lập các hội đồng tư vấn.

5. Đề nghị cấp trên hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc đề bạt, khen thưởng kỷ luật đối với thành viên trong bệnh viện.

6. Đình chỉ những hoạt động của các thành viên trong bệnh viện có hành vi trái pháp luật, trái quy chế bệnh viện  hoặc xét thấy có hại cho sức khoẻ người bệnh.

7. Khi vắng mặt tại bệnh viện phải uỷ quyền cho phó giám đốc.

8. Không được quyền ra những quyết định trái với luật pháp và trái với quy chế bệnh viện.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Phó giám đốc là người giúp giám đốc về từng mặt công tác do giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những quyết định của mình. Phó giám đốc được quyền thay giám đốc giải quyết những công việc theo giấy uỷ quyền của giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với giám đốc.

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 300
Trong tuần: 3619
Trong tháng: 20163
Tất cả: 1117756