Ảnh bìa

Trang chủ / ĐOÀN TN / TRIỂN KHAI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Ngày đăng tin: 01-11-2021

TRIỂN KHAI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 đã triển khai học tập lý luận chính trị danh cho đoàn viên.

Qua đó các đoàn viên sẽ được nghiên cứu 04 bài học lý luận chính trị, cụ thể như:

Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

            Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của "bệnh" lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

Kết quả, Chi đoàn đã triển khai đến toàn bộ các đoàn viên thanh niên và có 100% cán bộ, đoàn viên tham gia hoàn thành việc học tập.

 

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

Tin liên quan

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 27 THÁNG 2 TỈNH SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2022-2024 21-04-2022
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2021 01-11-2021
CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 01-11-2021
TRIỂN KHAI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN 01-11-2021
THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 391
Trong tuần: 3297
Trong tháng: 15433
Tất cả: 208288