Ảnh bìa

Trang chủ / Thuốc đình chỉ lưu hành / Đình chỉ lưu hành Mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser”

Ngày đăng tin: 07-10-2021

Đình chỉ lưu hành Mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser”

                        BỘ Y TẾ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CỤC QUẢN LÝ DƯỢC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     _______________                                                   ___________________________________________________

            Số:             /QLD-MP                            Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

                       Kính gửi:          

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu (Địa chỉ: Tầng 3, Số 14 BT4 (76) Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 819/KNTMPTP-KHTCKT đề ngày 11/12/2020 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 1436/KNM-20 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser” (Số lô: ZR03; NSX:12.10.2020;

Hạn dùng: 12.10.2023; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 121829/20/CBMP-QLD cấp ngày 03/4/2020) do Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường,

Mẫu mỹ phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu (địa chỉ: Tầng 3, Số 14 BT4 (76) Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để kiểm tra chất lượng; Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Cục Quản lý Dược thông báo: 

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser” (Số lô: ZR03; NSX:12.10.2020; Hạn dùng: 12.10.2023; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 121829/20/CBMPQLD cấp ngày 03/4/2020) do Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
  2. Công ty cổ phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu phải:
  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/01/2021.

 3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:       KT. CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

  • CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • VKNT TW, VKNT Tp.HCM;             
  • Trang TTĐT Cục QLD;          
  • Lưu: VT, PCTTr, MP.            [daky]

 

 

Nguyễn Tất Đạt

 

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

Tin liên quan

Đình chỉ lưu hành thuốc tiêm B - COMENE 07-10-2021
Đình chỉ lưu hành Mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser” 07-10-2021
Thuốc đình chỉ lưu hành 16-07-2021
THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 30
Trong tuần: 709
Trong tháng: 3898
Tất cả: 82927