Ảnh bìa

Trang chủ / CCHN / DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CCHN ĐĂNG TÀI CỔNG THÔNG TIN SYT NĂM 2021

Ngày đăng tin: 01-12-2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CCHN ĐĂNG TÀI CỔNG THÔNG TIN SYT NĂM 2021

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn
1 Đào Thị Trân 000140/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
2 Đàm Tấn Hạn 000127/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
3 Kiên Thị Hạnh 001525/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
4 Đặng Thị Thiên Anh 003046/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
5 Nguyễn Thanh Lâm 001527/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
6 Nguyễn Tri Quí 001508/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs. CK1 - Trưởng khoa Da liễu
7 Tiêu Văn Hùng 00814/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB Da liễu
8 Quách Thị Kim Huê 000125/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
9 Lý Hoàng Khánh 001512/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
10 Nguyễn Ngọc Phương 001501/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
11 Nguyễn Thị Bảo Ngân 001505/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
12 Dương Thị Yên 0002691/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
13 Trần Thị Trang Đài 000130/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Da liễu
14 Thạch Siêl 000021/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần kinh 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs. CK1 - Trưởng khoa Tâm thần
15 Nguyễn Minh Cang 001545/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - Tâm thần kinh 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs.CK1 - Trưởng phòng KHTC-KT
16 Tào Việt Khởi 001500/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần kinh 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB Tâm thần
17 Lư Hoài Chân 000020/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
18 Nguyễn Hoàng Hải 000150/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
19 Phạm Khuyên Em 001519/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần
20 Huỳnh Việt Khởi 001516/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
 Bs - Phó khoa Tâm thần
21 Trương Khánh Nhường 001497/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa khám
22 Đỗ Thị Ngọc Tuyền 001506/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
23 Khưu Vinh Phúc 37/ST-CCHND Nhà thuốc, Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
 Trưởng khoa Dược - VTTTBYT 
24 Ông Thị Kiều Linh 1057/ST-CCHND Bán lẻ thuốc 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSĐH
25 Lê Ngọc Hạnh 974/CCHN-D-SYT-ST Bán lẻ thuốc 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSĐH
26 Tiền Hồng Thắm 52/ST-CCHND Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của Doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSTH
27 Đào Trung Duy Khánh 958/CCHN-D-SYT-ST Bán lẻ thuốc 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSĐH
28 Nguyễn Kim Sang 38/ST-CCHND Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của Doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSTH
29 Ngô Văn Thành 887/CCHN-D-SYT-ST Bán lẻ thuốc 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSĐH
30 Bùi Hoàng Minh 000802/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng khoa CLS-CĐHA
31 Lý Bình Minh 001522/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
KTVXN
32 Tô Thanh Tâm 001523/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
KTVXN
33 Nguyễn Thị Hoài Thương 001530/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
KTVXN
34 Trần Thị Minh Đào 001603/ST/CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
KTVXN
35 Thạch Ngọc Hân 001509/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
KTVXN
36 Hồ Quang Hồng 000175/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs.CK2 - Giám đốc
37 Lê Thanh Bình 000361/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs.CK1- Phó giám đốc
38 Bùi Thanh Quyển 001606/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs. CK1 - Trưởng khoa Mắt
39 Doãn Minh Phú 000199/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs.CK1 - Phó Khoa Mắt
40 Huỳnh Quốc Trung 000010/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Mắt
41 Lê Thị Bá Hảo 001493/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Mắt
42 Sơn Thị Na Tha 01521/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Mắt
43 Trương Thị Mỹ Nga 001528/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
44 Võ Thị Tú Phương 001529/STCCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
45 Huỳnh Thị Kim Ngân 000141/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
46 Võ Thị Ngọc Kính 001498/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
47 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 000128/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
48 Nguyễn Thanh Duy 0002620/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
49 Nguyễn Thị Diệu Linh 04784/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Da liễu
50 Quách Đắc Lợi 04836/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
51 Phan Công Tiến 03258/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Phó khoa CLS-CĐHA
52 Lý Hồng Quân 001517/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Mắt
53 Nguyễn Ngọc Qui 003452/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
54 Diệp Thùy Dương 528/ST-CCHND Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của Doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSTH
55 Nguyễn Thụy Hoàng Yến 05197/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Da liễu
56 Trần Thị Trúc Linh 04571/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bs. CK1 - Phó Khoa Da Liễu
57 Tri Thị Ánh Tuyết 05196/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ KBCB khoa Da liễu
58 Huỳnh Thị Hồng Yến 003392/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng khoa Khám bệnh
59 Trương Thị Thúy Vui 001494/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Báo cáo
 thống kê
60 Trần Kim Duyên 0003332/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng
61 Hồ Thị Hồng Cúc 884/CCHN-D-SYT-ST Bán lẻ thuốc 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
DSĐH
62 Danh Thị Thu Trân 05024/ST-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên tiếp nhận bệnh
63 Trần Lệ Thi 000131/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng bộ phận  kiểm soát nhiễm khuẩn
64 Nguyễn Thụy Kim
Huỳnh Phương
001502/ST-CCHN Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng phòng
Điều dưỡng
65 Nguyễn Thụy Kim
Huỳnh Liễu
375/ST-CCHND Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của Doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu 07h00 - 17h00
 Từ thứ 2 đến thứ 6
Thủ Quỹ
           
       
       
       

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

Tin liên quan

DANH SÁCH CCHN GỬI BHXH 01-12-2021
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CCHN ĐĂNG TÀI CỔNG THÔNG TIN SYT NĂM 2021 01-12-2021
THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 990
Trong tuần: 1812
Trong tháng: 25840
Tất cả: 559089