Ảnh bìa

Trang chủ / Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn / CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Ngày đăng tin: 13-07-2021

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

* Chức năng

1. Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên khoa Mắt – Da liễu – Tâm thần.

2. Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.

3. Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
* Nhiệm vụ

1. Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong ngoài tỉnh và khu vực và người nước ngoài về lĩnh vực chuyên khoa Mắt – Da liễu – Tâm thần và một số bệnh Nội khoa kèm theo.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật cao khi đủ điều kiện;

c) Tham gia khám giám định theo yêu cầu của Hội đồng Giám định Y khoa và phân cấp của Bộ Y tế;

d) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế và Bộ Y tế.

2. Đào tạo cán bộ:

a) Là cơ sở thực hiện của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế;

b) Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế theo quy định;

c) Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác khi có yêu cầu;

d) Đào tạo và tham gia đào tạo cho sinh viên, thực tập sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện.

3. Nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triễn khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực chuyên khoa Mắt – Da liễu – Tâm thần.

b) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công;

c) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo tuyến:

a) Tham gia hệ thống mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh về lĩnh vực theo phân cấp;

b) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước;

c) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong tỉnh, được phân công;

d) Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế và Sở Y tế.

5. Phòng, chống dịch bệnh:

a) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để  thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;

b) Tham gia phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

6. Hợp tác quốc tế :

a) Bệnh viện chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác về khám, chữa bệnh, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

b) Bệnh viện xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.

7. Quản lý đơn vị:

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức;

c) Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đúng pháp luật.

* Quyền hạn

1. Bệnh viện được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.

2. Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được gia theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của mình.

Giao diện điện thoại không hỗ trợ trình xem trước văn bản. Vui lòng tải về file văn bản Download file văn bản.

THÔNG TIN MỚI NHẤT

VĂN BẢN MỚI
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
BÌNH CHỌN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 176
Trong tuần: 822
Trong tháng: 11495
Tất cả: 268531